Płyty PIR do dachów płaskich

Płyty PIR do dachów płaskich

Płyty PIR są stosowane głównie ze względu na:
– doskonałą wartość izolacyjną.
– doskonałą odporność na odszktałcenia
– trwałość
– stabilność wymiarową
– dużą odporność na obciążenie wiatrem
– mały ciężar
– łatwość obróbki
– kompatybilność z różnymi membranami wodoszczelnymi
– różnorodność dostępnych wymiarów

Płyty PIR EUROTHANE SILVER

Stosowane są do termoizolacji dachów płaskich i termoizolacji tarasów.
Można je stosować na podłożach betonowych, stalowych oraz drewnianych. 

EYROTHANE SILVER jest wolną od feonów, twardą poliizocjanurową płytą termoizolacyjną pokrytą wielowarstwowym laminatem odpornym na przenikanie gazów, zawierającym w swojej strukturze aluminium.

Wymiary

szerokość: 1200 mm
długość: 600, 2500 mm
grubość: 30-150 mm

Dane techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y)120 wg EN826: przy min. 120 kPa – 10% odkształcenia,
 • wytrzymałość na równomierne obciążenie: klasa C,
 • okładzina: odporna na przenikanie gazu, wielowarstwowy laminat zawierający w swej strukturze aluminium,
 • stabilność wymiarowa: DS(TH)8 wg EN 1604
 • chłonność wody po 48h 70°C, 90% HR
 • odchylenie na długość ≤ 2%
 • odchylenie na szerokość ≤ 2%
 • odchylenie na grubość ≤ 6 %,
 • klasa ogniowa:
  ◦ Euroklasa B s2 d0 (w układzie na blasze trapezowej),
  ◦ Euroklasa F wg EN 13501-1 (jako produkt samodzielny).
 • współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,022 W/mK
 • Europejski znak jakości Keymark

Płyty PIR Powerdeck

Stosowane są do termoizolacji dachów płaskich, odporna na ogień.

Powerdeck®  wyprodukowany z pianki typu TAUfoam by Recticel. Płyta jest obustronnie pokryta folią aluminiową o grubości około 50μ.

Korzyści

 •  Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,024 W/mK
 • Materiał ma niska wagę i jest prosty w montażu

Wymiary

długość: 2500 mm
szerokość: 1200 mm
grubość: 30 mm

Dane techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y)150 wg EN826: przy min. 150 kPa – 10% odkształcenia,
 • wytrzymałość na równomierne obciążenie: UEAtc klasa C,
 • wytrzymałość na równomierne obciążenie: DLT(2) 5 wg EN 1605 przy 40 kPa w 70°C w ciągu 168 h ≤ 5%,
 • absorbcja wody: WL(T)2 wg EN 12087: < 2%
 • opór na przenikanie pary wodnej pianki Pur: 50-100 µ,
  ◦ stabilność wymiarowa: DS(TH)8 wg EN 1604
  ◦ chłonność wody po 48h 70°C, 90% HR
  ◦ odchylenie na długość ≤ 2%
  ◦ odchylenie na szerokość ≤ 2%
  ◦ odchylenie na grubość ≤ 6 %,
 • klasa ogniowa:
  ◦ odporność ogniowa REI-20 oraz REI-30,
  ◦ materiał nierozprzestrzeniający ognia NRO w układzie pod membraną z tworzywa sztucznego i bitumiczną,

Centrum dodatków dystrybucja
CONTRA M Marta Biwan.

Główna siedziba:
72-002 Dołuje
ul. Słoneczny Sad 10
NIP: 955 193 22 30