GEOMEMBRANA HDPE GEOCHRON

Geosyntetyczna bariera polimerowa – geomembrana o nazwie handlowej HDPE GEOGHRON to materiał izolacyjny o bardzo szerokim obszarze zastosowań w budownictwie drogowym, kolejowym, inwestycjach komunalnych np. przy uszczelnianiu składowisk odpadów. Wbudowane na stałe w podłoża gruntowe geomembrany HDPE GEOCHRON spełniają w nich różne funkcje wynikające z założeń projektowych, np. poprawiają parametry fizykomechaniczne podłoża budowlanego, wzmacniają stateczność skarp, zmieniają wartości i kierunki filtracji wód gruntowych, tworzą trwałe hydroizolacyjne i gazoszczelne przesłony w środowisku gruntowym.

Wszystkie geosyntetyczne bariery polimerowe są dostępne w wersji gładkiej i teksturowanej.

Centrum dodatków dystrybucja
CONTRA M Marta Biwan.

Główna siedziba:
72-002 Dołuje
ul. Słoneczny Sad 10
NIP: 955 193 22 30