FATRAFOL 803, 803/V (803/VS)

Izolacja ścian fundamentowych w części nadziemnej i podziemnej od agresywnej wody naporowej i wody przesączającej się w gruncie izolacja budowli wodnych, tuneli drążonych, zbiorników ziemnych, studzienek, budynków rolniczych oraz zbiorników produktów przemysłowych, których oddziaływanie chemiczne odpowiada odporności folii w zakresie gwarantowanym przez producenta warstwa izolacyjna systemów zapobiegających przedostawaniu się cieczy i ługów do wód gruntowych wykonanie skutecznej bariery radonowej.

UŻYTE MATERIAŁY

PVC-P

ZASADY INSTALACJI

Membrany mogą być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowanych i specjalnie przeszkolonych wykonawców. Membrany muszą być zainstalowane zgodnie z wytycznymi FATRAFOL-H i FATRAFOL-HP.

PARAMETRY

  • niezbrojona folia na bazie plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P), typ T
  • folia FATRAFOL 803 jest produkowana metodą walcowania i laminowania, FATRAFOL 803/V metodą ekstruzji wielokrotnej
  • wyjątkowa odporność chemiczna na prawie wszystkie kwasy nieorganiczne, zasady i ich sole

WYMIARY

 

Rozwiązanie Grubość (mm) Szerokość (mm) Waga rolki (kg) m²/na rolkę
Fatrafol 803 1,0 1300 52 39
1,5 1300 52 26
2,0 1200 48 18
Fatrafol 803/V 1,0 2000 79 60
1,5 2000 79 40
2,0 2000 79 30
3,0 2000 79 20

KOLORY

  • brązowy, RAL 8025
  • niebieski, RAL 5015
  • żółty, RAL 1012

Centrum dodatków dystrybucja
CONTRA M Marta Biwan.

Główna siedziba:
72-002 Dołuje
ul. Słoneczny Sad 10
NIP: 955 193 22 30