FATRAFOL 818/V

FATRAFOL 818/V

FATRAFOL 818/V (818/V-UV) to folia dachowa na bazie PVC-P ze zintegrowanym welonem szklanym. Folia jest produkowana metodą ekstruzji wielokrotnej.

Wariant 818/V-UV jest poddany stabilizacji na działanie promieniowania UV.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania jednowarstwowych pokryć powłokowych stropodachów:

 • obciążonych warstwą żwiru
 • zwarstwą użytkową – płytkami na podkładkach lub nawierzchnią dla ruchu kołowego
 • z warstwą wegetacyjną

FATRAFOL 818/V (818/V-UV) nie nadaje się do mocowanych mechanicznie pokryć powłokowych bez warstwy dociskowej.

FATRAFOL 818/V nie jest odporny na długotrwałe działanie promieniowania UV, warstwa balastowa powinna zatem trwale chronić folię przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych. Do wykończenia odcinków, na których folia będzie wystawiona na działanie warunkówatmosferycznych, należy stosować folię FATRAFOL 818/V-UV lub FATRAFOL 810.

FATRAFOL 818/V-UV jest odporny na długotrwałe działanie promieniowania UV, folia jest więc przeznaczona przede wszystkim do zastosowań, w których na całej powierzchni dachu nie można zapewnić ochrony przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych, np. w przypadku płytek na podkładkach. FATRAFOL 818/V-UV można wykorzystać również do wykończenia attyk.

Do wykończenia przejść i innych złożonych szczegółów, wystających z połaci dachowej zaleca się stosowanie folii do detali FATRAFOL 804.

WYKONANIE

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane do tego firmy specjalistyczne.

Folie należy wykonywać, kierując się zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji.

Hydroizolacja przegrody dachowej w strefie wewnętrznej należy układać luźno, bez mocowania do podłoża, pasy należy łączyć na zakład o szerokości minimum 50 mm. Po obwodzie dachu, w miejscu nagłych zmian nachylenia i występowania szczegółów, folię należy przymocować do konstrukcji nośnej przy pomocy kształtowników z blachy powlekanej.

Pasy można łączyć ze sobą przy użyciu ręcznych lub automatycznych urządzeń do zgrzewanialub zgrzewarek z klinem grzewczym (zgrzew jednolity).

Podczas wykonywania prac temperatura powietrza otoczenia i warstwy podkładowej nie powinna spaść poniżej -5°C

Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania

Wygląd i kolorystyka

 • folia gładka o matowej powierzchni
 • strona górna
  – folia 818/V – szarozielony
  – folia 818/V-UV – w kolorach przedstawionych w tabeli
  – 100 mm od krawędzi folia oznakowana nadrukiem danych identyfikacyjnych
 • strona dolna
  – folia 818/V – szarozielony
  – folia 818/V-UV – szary

Parametry techniczne –wartości gwarantowane

Centrum dodatków dystrybucja
CONTRA M Marta Biwan.

Główna siedziba:
72-002 Dołuje
ul. Słoneczny Sad 10
NIP: 955 193 22 30