FATRAFOL 810/V

FATRAFOL 810/V

FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) to folia dachowa na bazie PVC-P wzmocniona siatką poliestrową. Folia jest odporna na działanie promieniowania UV i może być narażona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

FATRAFOL 810 (810 AA) jest produkowana metodą walcowania i laminowania, FATRAFOL 810/V (810/V AA) metodą ekstruzji wielokrotnej.

Wariant produkcyjny FATRAFOL 810 AA (810/V AA) posiada zwiększoną odporność ogniową.

O ile nie podano inaczej, wszystkie warianty produkcyjne opisano w dalszej części jako FATRAFOL 810.

ZASTOSOWANIE

Do systemów mocowania mechanicznego z hydroizolacją bezpośrednio wystawioną na działanie warunków atmosferycznych bez warstw ochronnych i użytkowych

 • mocowanych punktowo i liniowo przy pomocy powlekanych blach profilowanych
 • klejonych do krążków mocujących

Zastosowanie do dachów obciążonych możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak np.: prowadzenie prac etapowych, w których realizacja warstw ochronnych (użytkowych) zostaje odłożona na później.

Folia pocięta w paski:

 • szerokość 160 mm –do osłonięcia kotew przy odpowiednim mocowaniu punktowym folii
 • szerokość 215 mm –do łączenia i mocowania folii FATRAFOL 814 do podłoża
 • szerokość 650 mm, 1000 mm oraz 1025 mm –do intensywnego mocowania w strefach krawędziowych i strefach naroży dachów

WYKONANIE

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane do tego firmy specjalistyczne.

Folie należy wykonywać, kierując się zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji.

Folia musi być w odpowiedni sposób przymocowana do stabilnej części przegrody dachowej. Sposób mocowania należy dobrać odpowiednio do konkretnej sytuacji, zapewniając unieruchomienie folii w stosunku do zmian wymiarów i ssania wiatru.

Pasy można łączyć ze sobą przy użyciu ręcznych lub automatycznych urządzeń do zgrzewanialub zgrzewarek z klinem grzewczym (zgrzew jednolity).

Podczas wykonywaniaprac temperatura powietrza otoczenia i warstwy podkładowej nie powinna spaść poniżej -5°C.

Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania

Wygląd i kolorystyka

 • folia gładka o matowej powierzchni z delikatną fakturą osnowy zbrojącej
 • strona górna
  – kolor standardowy
  – jasnoszary RAL 7040
  – a także w kolorach przedstawionych w tabeli
  – 100 mm od krawędzi folia oznakowana nadrukiem ułatwiającym zachowanie właściwych zakładów pasów i ewentualne rozmieszczenie elementów mocujących
 • strona dolna
  – szary
  – biały w przypadku białej foli

Parametry techniczne –wartości gwarantowane

Centrum dodatków dystrybucja
CONTRA M Marta Biwan.

Główna siedziba:
72-002 Dołuje
ul. Słoneczny Sad 10
NIP: 955 193 22 30