FATRAFOL 807

Obszar zastosowania folii dachowej Fatrafol 807 obejmuje renowację starych bitumicznych pokryć powłokowych stropodachów oraz systemy klejone. Folia dopuszczona jest do kontaktu z bitumami.

ZASTOSOWANIE

Do systemów przyklejanych, takich jak w szczególności:

 • renowacja starych asfaltowych pokryć powłokowych stropodachów
 • dodatkowe ocieplenie dachu bez możliwości obciążenia lub mocowania mechanicznego
 • przyklejane hydroizolacje wiat, lekkich budynków itp.

Dolna strona folii, posiadająca podkładkę z włókniny o masie powierzchniowej 300 g/m2, jest dopuszczona do kontaktu z bitumami. W przypadku układania na pokryciu bitumicznym należy preferować przyklejanie folii klejami PU.

WYKONANIE

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane do tego firmy specjalistyczne.

Folie należy wykonywać, kierując się zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji.

Powierzchniowo folię należy mocować do podłoża metodą przyklejania lub mocowania mechanicznego.

Sposób mocowania należy dobrać odpowiednio do konkretnej sytuacji, zapewniając unieruchomienie folii w stosunku do zmian wymiarów i ssania wiatru.

Kolejne pasy należy łączyć na zakład wolnej krawędzi przy użyciu ręcznych lub automatycznych urządzeń do zgrzewania gorącym powietrzem. Połączenia poprzeczne należy układać na styk z nałożeniem łaty w postaci paska folii uzupełniającej FATRAFOL 804 o szerokości 120 mm, to samo dotyczy połączeń podłużnych folii FATRAFOL 807/F.

Podczas łączenia wzajemnego pasów temperatura powietrza otoczenia i warstwy podkładowej nie może spaść poniżej – 5 °C, folie należy przyklejać w temperaturze i war
unkach zalecanych przez producenta kleju.

Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania

Wygląd i kolorystyka

 • folia gładka o matowej powierzchni
 • strona górna
  – kolor standardowy
  – jasnoszary RAL 7040
  – a także w kolorach przedstawionych w tabeli
  – 120 mm od krawędzi folia oznakowana nadrukiem ułatwiającym zachowanie właściwych zakładów pasów i ewentualne rozmieszczenie elementów mocujących
 • strona dolna
  – włóknina białego koloru

Parametry techniczne –wartości gwarantowane

Centrum dodatków dystrybucja
CONTRA M Marta Biwan.

Główna siedziba:
72-002 Dołuje
ul. Słoneczny Sad 10
NIP: 955 193 22 30