FATRAFOL 807/V

FATRAFOL 807/V

FATRAFOL 807/V to folia dachowa na bazie PVC-P na osnowie z włókniny PES o masie powierzchniowej 120 g/m2. Folia jest odporna na działanie promieniowania UV i może być narażona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Jedną krawędź folii pozostawiono bez włókniny w celu umożliwienia wzdłużnego łączenia pasów.

ZASTOSOWANIE

Do systemów klejonych, w szczególności do klejenia rozprężnymi klejami poliuretanowymi na:

 • odpowiedniej warstwie termoizolacyjnych (np. PIR, EPS)
 • sztywnej konstrukcji przegrody dachowej spełniającej wymagania dotyczące płaskości (płyty cementowo-wiórowe, beton wibrowany itp.)

Folia nie nadaje się do klejenia na powierzchniach asfaltowych oraz do mocowania mechanicznego! Do wykończenia szczegółów należy użyć folii uzupełniającej FATRAFOL 804.

WYKONANIE

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane do tego firmy specjalistyczne.

Folie należy wykonywać, kierując się zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji.

Kleje stosowane do klejenia folii muszą zapewniać odpowiednią przylepność do danego podłoża, wynikającą z wartości obliczeniowych sił oddziałujących na przegrodę dachową podczas obciążenia wiatrem. Zabezpieczenie pokrycia przed działaniem sił wewnętrznych opisano w dalszej części instrukcji.

Kolejne pasy należy łączyć na zakład wolnej krawędzi przy użyciu ręcznych lub automatycznych urządzeń do zgrzewania gorącym powietrzem. Połączenia poprzeczne należy układać na styk z nałożeniem łaty w postaci paska folii FATRAFOL 804 o szerokości 120 mm.

Układanie folii należy wykonywać w zakresie temperatur zalecanych przez producenta kleju, podczas wzajemnego łączenia pasów temperatura powietrza otoczenia i warstwy podkładowej nie może spaść poniżej -5 °C.

Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania

Wygląd i kolorystyka

 • folia gładka o matowej powierzchni
 • strona górna
  – kolor standardowy
  – jasnoszary RAL 7040
  – a także w kolorach przedstawionych w tabeli
  – 100 mm od krawędzi folia oznakowana nadrukiem ułatwiającym zachowaniewłaściwych zakładów pasów i ewentualne rozmieszczenie elementów mocujących
 • strona dolna
  – włóknina zielonkawego koloru

Parametry techniczne –wartości gwarantowane

Centrum dodatków dystrybucja
CONTRA M Marta Biwan.

Główna siedziba:
72-002 Dołuje
ul. Słoneczny Sad 10
NIP: 955 193 22 30