FATRAFOL 804

FATRAFOL 804 (804 AA) to niezbrojona folia dachowa na bazie plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P). Folia jest odporna na działanie promieniowania UV i może być narażona na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

Wariant produkcyjny FATRAFOL 804 AA posiada zwiększoną odporność ogniową.

Obydwa warianty produkcyjne w dalszej części opisano jako FATRAFOL 804.

ZASTOSOWANIE

Tylko jako uzupełnienie do zbrojonych folii dachowych FATRAFOL:

 • do wykończenia szczegółów i złożonych elementów dachów izolowanych przy pomocy folii FATRAFOL
 • do poprzecznego łączenia pasów folii FATRAFOL 807 (807/V)

Folia nie nadaje się do zastosowania jako pokrycie powłokowe, mocowane mechanicznie na całej powierzchni dachu.

Zaleca się stosowanie folii, której grubość wg tabeli jest większa od grubości samej hydroizolacji.

WYKONANIE

Folie na budowie mogą być układane wyłącznie przez wyspecjalizowane do tego firmy specjalistyczne.

Folie należy wykonywać, kierując się zasadami ustalonymi i opisanymi w niniejszej instrukcji.

Pasy należy łączyć ze sobą metodą zgrzewania gorącym powietrzem przy użyciu ręcznych urządzeń do zgrzewania. Pasy należy standardowo łączyć na zakład wynoszący 50 mm, z zachowaniem szerokości połączenia homogenicznego min. 30 mm. Podczas wykańczana szczegółów przestrzennych (np. przejścia przez dach o nietypowych kształtach i wymiarach) nie zawsze można zachować powyższe minimalne zakłady folii i szerokości połączeń zgrzewanych.

Podczas wykonywania prac temperatura powietrza otoczenia i warstwy podkładowej nie powinna spaść poniżej -5°C.

Wymiary i podstawowe dane dot. opakowania

Wygląd i kolorystyka

 • folia gładka o matowej powierzchni
 • strona górna
  – kolor standardowy – jasnoszary RAL 7040
  – a także w kolorach przedstawionych w tabeli
  – 100 mm od krawędzi folia oznakowana nadrukiem danych identyfikacyjnych rozmieszczenie elementów mocujących
 • strona dolna
  – szary
  – w przypadku białej folii –biały

UWAGA: zachować poprawność układania ze względu na stabilizację górnej warstwy na promieniowanie UV!

Parametry techniczne –wartości gwarantowane

Centrum dodatków dystrybucja
CONTRA M Marta Biwan.

Główna siedziba:
72-002 Dołuje
ul. Słoneczny Sad 10
NIP: 955 193 22 30